Visionsplan 2025 – forhåbentlig nu med aktive links

Svar
3
Antal svar
4
Tue Holmberg
Tue Holmberg

Da vi ikke kan få de fordømte links til at fungere, prøver vi at se, om de virker her . Så må I til gengæld se billeder i den den anden fil.

Storslået og ekstraordinært ophøjet visionsplan 2025

Som nyvalgt formand vil jeg indlede med at takke for valget og slå fast, at det var den STØRSTE SEJR nogensinde. Aldrig har der været flere kandidater. Aldrig har stemmetallet været større. Mere end EN MILLION flere stemmer end nummer to på listen. Det er GIGANTISK.

Med det på plads er det selvsagt også klart, at der venter helt nye og gyldne tider for Smørgosserne. Enorme visioner skal bringe os fremad med et tempo som aldrig set før.

Ikke et ondt ord om det tidligere lederskab, men en gennemgående analyse fra et hurtigt arbejdende udvalg af udvalgte eksperter med særlige specialkompetencer inden for systematisk og overanalytisk virksomhedsoptimering har vist, at organisationen ikke i tilstrækkelig grad har været forankret i en international agenda, som på sigt kan skabe den forandringsvillighed, der er nødvendig, hvis beslutningstagere skal implementere de processer, der på den lange bane kan skabe et rum for de strukturelle forandringer, som er en forudsætning for, at Smørgosserne som forening kan udvikle sig i takt med de globale strømninger og på den vis skabe optimal værdiforøgelse til gavn for almenvellet.

Ovenstående fortæller selvfølgelig lysende klart og enkelt, hvad der er i vente. Men for at konkretisere en smule vil formanden allernådigst løfte sløret for nogle af de storvisionære tanker omsat i konkrete action plans.

Alt vil blive vendt på næstkommende bestyrelsesmøde, hvor der naturligvis forventes stående ovationer og entydig opbakning.

Bestyrelsesmedlemmerne har allerede modtaget en kort instruktionsvideo, der kan ses via nedenstående link:

Titlen
Det står lysende klart for alle, at tiden er løbet fra titlen. Formand lyder alt for meget af et trist, gråt og gennemført deprimerende industrisamfund, hvis tid for længst er fortid.

I stedet foreslås det åbenlyst logiske valg: Ærespræsident og Allerøverste Storvezir af Guds Nåde. Med tillægstitlen Bibringer af Livsvarig Lykke.

Skiftet kan naturligvis først eksekveres endeligt efter det kommende bestyrelsesmøde, men det er som sagt blot en formalitet.

Kontingentet
Som det blev klargjort i det indledende afsnit, skal der ske nogle skift, hvis foreningen skal kunne udvikle sig i takt med tiden på den korte såvel som den lange bane i tråd med den internationale agenda. Det kræver nogle helt nødvendige investeringer.

Derfor foreslås en mindre kontingentforhøjelse, så det fremtidige kontingent bliver på beskedne 150.000 €.

Betalingen vil ske to rater med første rate til betaling umiddelbart efter det kommende bestyrelsesmøde, når forslaget er vedtaget med enstemmighed.

Når betalingen er fremskyndet, skyldes det et akut behov for en hurtig investering.

Første helt afgørende og nødvendige investering vil således være i en helikopter samt etablering af helikopterlandingsplads ved Ærespræsidentens domicil i Søborg.

Der tænkes umiddelbart i modeller, der kan ses i det andet dokument på forsiden:

Denne helt nødvendige investering skal sikre at Ærespræsidenten kan befordres på sikker og rimelig vis fra hjemmedomicilet til klubben, så han ikke skal spilde kostbar tid og i øvrigt risikerer at mænge sig med den almene hob på det offentlige vejnet.

Med vanlig sans for at tænke på omkostningerne til gavn for medlemmernes vel påtænker Ærespræsidenten at spare etableringen af landingsplads ved klubben. Her tænkes i stedet at det nye indspilsområde vil egne sig fortrinligt til formålet. Klubbens Head Pro og enkelte medlemmer vil muligvis ærgre sig lidt, men til det er kun at sige, at på vejen mod storhed og en lysende fremtid må vi alle må bringe ofre. Klubbens Head Pro må derudover også huske det gamle mundheld om, at man som bekendt ikke kan lave en omelet ude at knuse et æg.

Genindretning af restauranten
Nogle vil mene, at restauranten i dag fremstår markant flottere og bedre end tidligere. Det er også korrekt, men i henhold til Ærespræsidentens nye visionsplan 2025, er det alligevel nødvendigt med visse justeringer.

I det bagerste højre hjørne fjernes båsene for at give plads til Ærespræsidentens nye stol. I den sammenhæng vil Ærespræsidenten naturligvis demonstrere sit demokratiske sindelag og lade medlemmerne have direkte indflydelse på indretningen.

Der er således fundet følgende to modeller, som medlemmerne skal stemme om. Det er muligt, at indkøbet vil kræve en mindre ekstraordinær indbetaling fra hvert medlem på anslået 10.000 €, men da alle naturligvis kan se fornuften og det rimelige i investeringen, er det blot endnu en formalitet.

Modellerne kan ligeledes ses i dokumentet på forsiden.

Ny venskabsklub i sigte
Som bekendt er den bedste golfspiller i historien Kim Jong Il. Grundlægger af lederdynastiet i Nordkorea og den nuværende præsident i Nordkoreas farfar. Se linket nedenfor for dokumentation. Beklager, at det er på engelsk, men på den anden side flugter det godt med foreningens fremtidige internationale profil på den korte såvel som den lange bane i en global kontekst.

https://www.golfpunkhq.com/golf-bedlam/article/the-day-kim-jong-il-became-worlds-best-golfer

Når det nu forholder sig således, er det naturligt for Smørgosserne som verdens førende herreklub at have en venskabsklub i Nordkorea.

Ærespræsidenten planlægger derfor snarest at sende en etablerende delegation af sted bestående af medlemmerne Henrik Vang Poulsen og Peter Astrup.

Skulle nogen have den fejlagtige opfattelse, at netop de to er udvalgt på basis af resultaterne i årets hulspilsturnering, må dette på det kraftigste tilbagevises. Eventuelle rygtesmede og spredere af så løgnagtige påstande vil blive lynudvalgt som tvangsdeltagere på den første træningslejr til det udsøgte golfanlæg i Nordkoreas hovedstad Pyongyang.

Ærefuldt caddiehverv
Sidste punkt i den første del af ”Storslået og ophøjet visionsplan 2025” er inspireret af en nu tidligere præsident, der deler vores allesammens passion for golf.

Planen er således, at der til hver match udvælges to medlemmer, der skal agere caddies for ærespræsidenten. En skal have det ærefulde hverv ”Over Vognskubber” og en anden ”Over Boldfinder”.

Disse medlemmer vil selvsagt ikke kunne spille deres egen runde, men æren over at stå til rådighed for ærespræsidenten (med tilhørende mulighed for at nyde de sædvanlige godt fire timers uafbrudt delen af visdomsord om alt mellem himmel og jord) medfører selvfølgelig en langt højere gevinst i sig selv.

Da ærespræsidenten forventer overvældende tilstrømning, vil der blive oprettet venteliste, og det må allerede nu skrives: At nej, Kim Roch. Du kan ikke få lov at gå caddie hver gang! De andre medlemmer skal også have muligheden.

Til de medlemmer, der udvælges til hvervet som ”Over Boldfinder”, skal det indskærpes, at nedenstående link skal benyttes til at se instruktionsvideo. Særligt forløbet fra 3,30 minut frem til 3,37 skal læres grundigt. Er der behov for indkøb af særligt udstyrsbeklædning, finansierer foreningen naturligvis dette. Vær opmærksom på, at klippet kun kan ses ved at scrolle ned på siden.

James Bond Golfs with Goldfinger

Med højagtelse og i klar forventning om en fælles gylden fremtid af historisk uhørte dimensioner

Tue Holmberg
Formand (så længe det varer)

Tue Holmberg

Forfatter:Tue Holmberg

 • Rediger

  Jeg bifalder denne opnåelige visionsplan, med stående applaus!

  Dog undres jeg over valget af transport middel. Ville det ikke være mere korrekt med en bombsikret tog?
  Er lidt bekymret for vores Ærespræsident og Allerøverste Storvezir af Guds Nåde. Med tillægstitlen Bibringer af Livsvarig Lykke, kan blive et eftertragtet mål, da der ikke er decoy helikoptere!

  Det bringer Dem i en udsat position, som vi ikke ville kunne klare skulle overkomme vores nuvalgte Ærespræsident og Allerøverste Storvezir af Guds Nåde. Med tillægstitlen Bibringer af Livsvarig Lykke.

  Med hensyn til valg af stol til spisematcher, bør den velsagtens laves med golfjern, og ikke sværd, så De, Ærespræsident og Allerøverste Storvezir af Guds Nåde. Med tillægstitlen Bibringer af Livsvarig Lykke, kan sidde komfortabelt, som det sig hører til.

  Håber stadig jeg må færdes på Sjælland og i golfklubber, selvom jeg jo nok desværre har fornærmet Ærespræsident og Allerøverste Storvezir af Guds Nåde. Med tillægstitlen Bibringer af Livsvarig Lykke, med ændringsforslag, til en på alle måde godt gennemarbejdet og gennemtænkt visionsplan.

  /J

Skriv et svar